+1

AmbalažaUloga ambalaže je da zaštiti proizvod od raznih fizičkih, mehaničkih, toplotnih i drugih mogobrojnih uticaja, ali isto tako uloga abmalaže je da omogući bezbedan transport/distribuciju proizvoda. Pored toga, ambalaža igra važnu ulogu u sprovođenju marketinških aktivnosti. Menadžeri prodaje koji su upoznati sa 4P marketing konceptom svesni su činjenice da dizajn pakovanja ponekad može biti važniji od samog proizvoda.

Ako bismo želeli da izvršimo podelu ambalaže, to bismo mogli uraditi na više načina:

  • ambalaža se može deliti prema nameni, odnosno funkciji koju obavlja
  • ambalaža se može deliti prema stepenu upotrebe (jednokratna i višekratna upotreba)
  • ambalaža se može deliti prema obliku (folije, kutije, kese, tacne, čaše, činije)
  • ambalaža se može deliti prema materijalu od kojeg je napravljena.

Za nas i naše klijente najbitnija je ova poslednja podela, odnosno podela prema materijalima od kojih je ambalaža napravljena: