Plastična ambalaža je veoma zastupljena u distribuciji prehrambenih proizvoda, a u našoj ponudi mogu se pronaći više desetina proizvoda izrađenih od različitih vrsta plastičnih materijala: