Ekstrudirane i tkane mreže za pakovanje – za voće, luk i paletiziranje

Ekstrudirane mrežeEkstrudirane mreže za pakovanje hrane
Ekstrudirane mreže za pakovanje.

Tkane mrežeTkane mreže za pakovanje hrane
Tkane mreže za pakovanje voća.

Mreže za beli lukMreže za beli luk
Mreže za pakovanje belog luka.

Mreže za paletiziranjeMreže za paletiziranje
Mreže za paletiziranje i zaštitu.