Aluminijumske posude za dostavu hrane i ketering

Aluminijumska posuda 450 ml

ALU posuda 450 ml

Dimenzije: 147×122 mm
Visina: 40 mm
Pakovanje: 100 kom.

Aluminijumska posuda 500 ml

ALU posuda 500 ml

Dimenzije: 205×115 mm
Visina: 32 mm
Pakovanje: 100 kom.

Aluminijumska posuda 700 ml

ALU posuda 700 ml

Dimenzije: 201×109 mm
Visina: 49 mm
Pakovanje: 100 kom.

Aluminijumska posuda Ø230

ALU posuda Ø230

Dimenzije: Ø230 mm
Visina: 43 mm
Pakovanje: 700 kom.

Aluminijumska posuda 900 ml

ALU posuda 900 ml

Dimenzije: 209×141 mm
Visina: 37 mm
Pakovanje: 100 kom.

Aluminijumska posuda 1100 ml

Aluminijumska posuda 1100 ml

Dimenzije: 208×158 mm
Visina: 35 mm
Pakovanje: 100 kom.

Aluminijumska posuda 2000 ml

ALU posuda 2000 ml

Dimenzije: 240×170 mm
Visina: 56 mm
Pakovanje: 100 kom.

Aluminijumska posuda 2400 ml

Aluminijumska posuda 2400 ml

Dimenzije: 294×194 mm
Visina: 56 mm
Pakovanje: 100 kom.

Aluminijumska posuda 3240 ml

Aluminijumska posuda 3240 ml

Dimenzije: 300×240 mm
Visina: 50 mm
Pakovanje: 100 kom.

Aluminijumska posuda dvodelna

Dvodelna aluminijumska posuda

Dimenzije: 222×172 mm
Visina: 30 mm
Zapremina: 350 i 450 ml
Pakovanje: 100 kom.

Aluminijumska posuda trodelna

Trodelna aluminijumska posuda

Dimenzije: 213×163 mm
Visina: 30 mm
Zapremina: 360, 230 i 170 ml
Pakovanje: 100 kom.

Aluminijumski oval mali

Aluminijumski oval mali

Dimenzije: 351×243 mm
Pakovanje: 100 kom.

Aluminijumski oval srednji

Aluminijumski oval srednji

Dimenzije: 430×286 mm
Pakovanje: 100 kom.

Aluminijumski oval veliki

Aluminijumski oval veliki

Dimenzije: 548×359 mm
Pakovanje: 100 kom.