Providna ambalaža za prehrambenu industriju - PET - do 60°C

Četvrtaste PET posude za dostavu hrane

PET 150 četvrtasta

Posuda za dostavu hrane PET 150 četvrtasta

Dimenzije: 100 x 94 mm
Visina: 25,2 mm
Pakovanje: 1000 komada

PET 250 četvrtasta

Posuda za dostavu hrane PET 250 četvrtasta

Dimenzije: 120 x 120 mm
Visina: 45 mm
Pakovanje: 1000 komada

PET 375 četvrtasta

Posuda za dostavu hrane PET 350 četvrtasta

Dimenzije: 120 x 120 mm
Visina: 62 mm
Pakovanje: 1000 komada

PET 500 četvrtasta

Posuda za dostavu hrane PET 500 četvrtasta

Dimenzije: 130 x 130 mm
Visina: 62 mm
Pakovanje: 1000 komada

PET 750 četvrtasta

Posuda za dostavu hrane PET 750 četvrtasta

Dimenzije: 154 x 145 mm
Visina: 50 mm
Pakovanje: 450 komada

PET 1000 četvrtasta

Posuda za dostavu hrane PET 1000 četvrtasta

Dimenzije: 154 x 145 mm
Visina: 65 mm
Pakovanje: 450 komada

PET 1500 četvrtasta

Posuda za dostavu hrane PET 1500 četvrtasta

Dimenzije: 165 x 155 mm
Visina: 140 mm
Pakovanje: 300 komada

PET 2000 četvrtasta

Posuda za dostavu hrane PET 2000 četvrtasta

Dimenzije: 175 x 165 mm
Visina: 170 mm
Pakovanje: 300 komada

Pravougaone PET posude za dostavu hrane

PET 300 pravougaona

Posuda za dostavu hrane PET 300 pravougaona

Dimenzije: 190 x 117 mm
Visina: 33 mm
Pakovanje: 400 komada

PET 500 pravougaona

Posuda za dostavu hrane PET 500 pravougaona

Dimenzije: 190 x 130 mm
Visina: 45 mm
Pakovanje: 400 komada

PET 750 pravougaona

Posuda za dostavu hrane PET 750 pravougaona

Dimenzije: 190 x 130 mm
Visina: 55 mm
Pakovanje: 600 komada

PET 1000 pravougaona

Posuda za dostavu hrane PET 1000 pravougaona

Dimenzije: 190 x 130 mm
Visina: 73 mm
Pakovanje: 600 komada

PET 1250 pravougaona

Posuda za dostavu hrane PET 1250 pravougaona

Dimenzije: 210 x 147 mm
Visina: 55 mm
Pakovanje: 400 komada

PET 1500 pravougaona

Posuda za dostavu hrane PET 1500 pravougaona

Dimenzije: 210 x 147 mm
Visina: 60 mm
Pakovanje: 400 komada

PET 1750 pravougaona

Posuda za dostavu hrane PET 1750 pravougaona

Dimenzije: 206 x 146 mm
Visina: 54 mm
Pakovanje: 400 komada

PET 2000 pravougaona

Posuda za dostavu hrane PET 2000 pravougaona

Dimenzije: 210 x 147 mm
Visina: 95 mm
Pakovanje: 400 komada

PET 500 BIG

Plastična posuda za dostavu hrane PET 500 BIG

Dimenzije: 194 x 133 mm
Visina: 35 mm
Pakovanje: 500 komada

PET 1000 BIG pravougaona

Posuda za dostavu hrane PET 1000 BIG pravougaona

Dimenzije: 196 x 133 mm
Visina: 50 mm
Pakovanje: 500 komada

Ovalne PET posude za dostavu hrane

PET 150 ovalna

Posuda za dostavu hrane PET 150 ovalna

Dimenzije: 187 x 117 mm
Visina: 85 mm
Pakovanje: 750 komada

PET 250 ovalna

Posuda za dostavu hrane PET 250 ovalna

Dimenzije: 132 x 117 mm
Visina: 41 mm
Pakovanje: 1200 komada

PET 375 ovalna

Posuda za dostavu hrane PET 375 ovalna

Dimenzije: 132 x 95 mm
Visina: 60 mm
Pakovanje: 1200 komada

PET 500 ovalna

Posuda za dostavu hrane PET 500 ovalna

Dimenzije: 145 x 115 mm
Visina: 54 mm
Pakovanje: 800 komada

PET 750 ovalna

Posuda za dostavu hrane PET 750 ovalna

Dimenzije: 177 x 125 mm
Visina: 63 mm
Pakovanje: 600 komada

PET 1000 ovalna

Posuda za dostavu hrane PET 1000 ovalna

Dimenzije: 177 x 125 mm
Visina: 85 mm
Pakovanje: 600 komada

PET 1250 ovalna

Posuda za dostavu hrane PET 1250 ovalna

Dimenzije: 210 x 150 mm
Visina: 70 mm
Pakovanje: 500 komada

PET 1500 ovalna

Posuda za dostavu hrane PET 1500 ovalna

Dimenzije: 210 x 150 mm
Visina: 84 mm
Pakovanje: 500 komada

Izdignute pravougaone PET posude za dostavu hrane

PET 501 izdignuta

Posuda za dostavu hrane PET 501 izdignuta

Dimenzije: 151 x 115 mm
Visina: 93 mm
Pakovanje: 800 komada

PET 500 pravougaona izdignuta

Posuda za dostavu hrane PET 500 pravougaona izdignuta

Dimenzije: 190 x 130 mm
Visina: 70 mm
Pakovanje: 400 komada

PET 750 pravougaona izdignuta

Posuda za dostavu hrane PET 750 pravougaona izdignuta

Dimenzije: 192 x 130 mm
Visina: 75 mm
Pakovanje: 600 komada

PET 1000 pravougaona izdignuta

Posuda za dostavu hrane PET 1000 pravougaona izdignuta

Dimenzije: 193 x 130 mm
Visina: 90 mm
Pakovanje: 600 komada

PET 1000 BIG izdignuta

Posuda za dostavu hrane PET 1000 BIG izdignuta

Dimenzije: 190 x 125 mm
Visina: 70 mm
Pakovanje: 500 komada

PET 1250 pravougaona izdignuta

Posuda za dostavu hrane PET 1250 pravougaona izdignuta

Dimenzije: 210 x 147 mm
Visina: 75 mm
Pakovanje: 400 komada

PET 1500 pravougaona izdignuta

Posuda za dostavu hrane PET 1500 pravougaona izdignuta

Dimenzije: 210 x 147 mm
Visina: 80 mm
Pakovanje: 400 komada

PET 2000 pravougaona izdignuta

Posuda za dostavu hrane PET 2000 pravougaona izdignuta

Dimenzije: 210 x 147 mm
Visina: 115 mm
Pakovanje: 400 komada

Okrugle PET posude za dostavu hrane

PET 250 okrugla

Posuda za dostavu hrane PET 250 okrugla

Dimenzije: ϕ106 mm
Visina: 68 mm
Pakovanje: 1000 komada

PET 375 okrugla

Posuda za dostavu hrane PET 375 okrugla

Dimenzije: ϕ120 mm
Visina: 77 mm
Pakovanje: 1000 komada

PET 500 okrugla

Posuda za dostavu hrane PET 500 okrugla

Dimenzije: ϕ131 mm
Visina: 84 mm
Pakovanje: 800 komada

PET 750 okrugla

Posuda za dostavu hrane PET 750 okrugla

Dimenzije: ϕ148 mm
Visina: 97 mm
Pakovanje: 600 komada

PET 1000 okrugla

Posuda za dostavu hrane PET 1000 okrugla

Dimenzije: ϕ161 mm
Visina: 107 mm
Pakovanje: 600 komada