Posude za dostavu hrane od stiropora sa poklopcem

Pakovanje sa poklopcem: MB1

Posuda za ketering MB1

Dimenzije: 210 x 240 mm
Visina: 70 mm
Pakovanje: 200 komada

Pakovanje sa poklopcem: MB2

Posuda za ketering MB2

Dimenzije: 210 x 240 mm
Visina: 70 mm
Pakovanje: 200 komada

Pakovanje sa poklopcem: MB3

Posuda za ketering MB3

Dimenzije: 210 x 240 mm
Visina: 70 mm
Pakovanje: 200 komada

Pakovanje sa poklopcem: HB10

Posuda za ketering HB10

Dimenzije: 240 x 155 mm
Visina: 70 mm
Pakovanje: 200 komada

Pakovanje sa poklopcem: HB9

Posuda za ketering HB9

Dimenzije: 185 x 155 mm
Visina: 70 mm
Pakovanje: 200 komada

Pakovanje sa poklopcem: HB6

Posuda za dostavu hrane od stiropora HB6

Dimenzije: 150 x 150 mm
Visina: 70 mm
Pakovanje: 200 komada

Pakovanje sa poklopcem: HB7

Ambalaža za dostavu hrane od stiropora HB7

Dimenzije: 135 x 135 mm
Visina: 70 mm
Pakovanje: 500 komada

Tanjir: RP1

Tanjiri od stiropora RP1

Dimenzije: Ø195 mm
Pakovanje: 1800 komada

Tanjir: RP3

Tanjiri od stiropora RP3

Dimenzije: Ø240 mm
Pakovanje: 1200 komada