PP Menu Box

PP Menu Box MB1

PP Menu Box MB1

PP MB1
Dimenzije: 240×205 mm
Visina: 73mm
Pakovanje: 200 kom

PP Menu Box MB2

PP Menu Box MB2

PP MB2
Dimenzije: 240×205 mm
Visina: 73mm
Pakovanje: 200 kom

PP Menu Box MB3

PP Menu Box MB3

PP MB2
Dimenzije: 240×205 mm
Visina: 73mm
Pakovanje: 200 kom