Ambalaža za kolače od PET-a

Pored ambalaže za pakovanje kolača od PET-a imamo i ambalažu za kolače od OPS-a.

Ambalaža za jedan kolač

Ambalaža za jedan kolač

Dimenzije: 111 x 105 mm
Visina: 80 mm
Pakovanje: 800 komada

Ambalaža za dva kolača

Ambalaža za dva kolača

PET 1000 pravougaona izdignuta
Dimenzije: 173 x 107 mm
Visina: 92 mm
Pakovanje: 600 komada

Ambalaža za tri kolača

Ambalaža za 3 kolača

FT 10A-EKO izdignuta
Dimenzije: 180 x 80 mm
Visina: 75 mm
Pakovanje: 600 komada

Ambalaza za četiri kolača

Ambalaza za 4 kolača

PET 1000 BIG izdignuta
Dimenzije: 196 x 133 mm
Visina: 75 mm
Pakovanje: 500 komada

Posuda za mafin FT 304

Posuda za mafin FT 304 sa kupastim poklopcem

FT 304 sa kupastim poklopcem
Dimenzije: ø95 mm
Visina: 35 mm
Dimenzije poklopca: ø95 mm
Visina poklopca: 15 mm
Pakovanje: 1000 komada

Posuda za mafin 100/45

Posuda za mafic FI 100/45

FI 100/45
Dimenzije: Ø100 mm
Visina: 100 mm
Dubina: 45 mm
Pakovanje: 1800 komada

Ambalaža za 250 gr sitnih kolača

Ambalaža za 250 gr sitnih kolača

PET-300 pravougaona
Dimenzije: 173 x 107 mm
Visina: 25 mm
Pakovanje: 400 komada

Ambalaža za 300 gr sitnih kolača

Ambalaža za 300 gr sitnih kolača

PET 500 pravogauna
Dimenzije: 173 x 107 mm
Visina: 34 mm
Pakovanje: 400 komada

Ambalaža za 400 gr sitnih kolača

Ambalaža za 400 gr sitnih kolača

PET 1000 BIG
Dimenzije: 196 x 133 mm
Visina: 50 mm
Pakovanje: 500 komada

Ambalaža za 400 gr sitnih kolača

Ambalaža za 400 gr sitnih kolača L-106

L-106
Dimenzije: 233 x 175 mm
Visina: 21 mm
Pakovanje: 600 komada

Ambalaža za 450 gr sitnih kolača

Ambalaža za 450 gr sitnih kolača L-107

FT-107
Dimenzije: 220 x 150 mm
Visina: 30 mm
Pakovanje: 400 komada

Ambalaža za 500 gr sitnih kolača

Ambalaža za 500 gr sitnih kolača L-109

L-109
Dimenzije: 233 x 175 mm
Visina: 36 mm
Pakovanje: 600 komada

Ambalaža za kolače FT-105

Ambalaža za kolače FT-105

Ambalaža za sitne kolače – 500 gr
Dimenzije: 223 x 134 mm
Visina: 30 mm
Pakovanje: 400 komada

Ambalaža za kolače FT-106

Ambalaža za kolače FT-106

Ambalaža za sitne kolače – 1 kg
Dimenzije: 260 x 180 mm
Visina: 40 mm
Pakovanje: 300 komada

Ambalaža za štapiće

Ambalaža za susam štapiće

FT 10AD-EKO ravna
Dimenzije: 180 x 80 mm
Visina: 50 mm
Pakovanje: 600 komada

Ambalaža za kolače – L 059

Ambalaža za kolače - L 059

Dimenzije: 146 x 96 mm
Visina: 60 mm
Pakovanje: 800 komada

Ambalaža za kolače – L 090

Ambalaža za kolače - L 090

Dimenzije: 150 x 150 mm
Visina: 50 mm
Pakovanje: 600 komada

Ambalaža za kolače – L 081

Ambalaža za kolače - L 090

PET 500 BIG
Dimenzije: 194 x 133 mm
Visina: 35 mm
Pakovanje: 500 komada