Poštovani,

Niste štiklirali polje za prihvatanje uslova i politike privatnosti.

Da biste se uspešno poručili besplatne uzorke ili zakazali prezentaciju naših proizvoda, morate se složiti sa našom politikom privatnosti.

Molimo Vas da ponovite proces prijave/zakazivanja tako što ćete se vratiti na stranicu za zakazivanje besplatne prezentacije.