Ukoliko želite da pretražujete i koristite naš veb sajt, onda se morate u potpunosti složiti sa pravilima i uslovima korišćenja, koja su pisana u skladu sa deklaracijom o privatnosti. Između ostalog, naš je cilj da ostvarimo kontakta sa Vama uz pomoć i korišćenje ovog veb sajta.

Ukoliko želite da nastavite sa korišćenjem i pretraživanjem našeg veb sajta, morate se složiti sa navedenim pravilima korišćenja:

Sadržaji našeg veb sajta su ponuđeni radi opšte informisanosti o proizvodima i uslugama koje nudi naša kompanija, a sadržaji se vremenom mogu menjati delimično ili u potpunosti, dok na sebe ne preuzimamo obavezu da ćemo vas direktno obavestiti o eventualnoj promeni koja je nastupila.

Mi snosimo odgovornost za tačnost podataka koji su objavljeni na ovom veb sajtu, a ova izjava odnosi se samo na sadržaje koje je publikovalo naše uredništvo. U slučaju da su na ovom sajtu objavljeni sadržaji neke treće strane, znajte da mi kao i bilo koja treća strana ne možemo prihvatiti odgovornost za tačnost iznetih tvrdnji u takvom sadržaja.

Upotreba podataka, informacija i materijala objavljenih na ovom veb sajtu podleže isključivo vašem riziku, s obzirom da mi nismo u mogućnosti da prihvatimo takav rizik. Vaša je dužnost i odgovornost da procenite i proverite da li sadržaji, podaci i informacije na ovom veb sajtu odgovaraju vašim potrebama.

Ovaj veb sajt raspolaže mnogobrojnim autorskim i drugim pravima nad nematerijalnim stvarima (intelektualna svojina) što uključuje, ali se i neograničava na: dizajn veb sajta, fotografije proizvoda i drugih stvari, grafiku i td… Iz tih razloga replika nije dozvoljena pa čak i ako sadrži copyright potpis. Ukoliko želite da bilo koji subjekt intelektualne svojine koristite za sopstvene namene, vaša je dužnost i obaveza da nas pre toga kontaktirate radi eventualnog dogovora oko prodaje autorskih prava ili davanja autorskih prava na korišćenje.

Na ovom veb sajtu mogu se naći i linkovi do eksternih veb stranica (veb stranice na drugim sajtovima). Ti linkovi su ponuđeni radi vaše veće udobnosti prilikom iznalaženja dodatnih informacija, s tim što mi ne možemo da garantujemo za tačnost i kompetentnost sadržaja na linkovanim veb stranicama.

U slučaju da dođe do sudskog spora čiji je subjekt: “upotreba ovog veb sajta”, biće nadležan zakon Republike Srbije.